ΑΛΑΤΑΣ Θέμης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Οικονομολόγος Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχιούχους Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο τομέα

Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών

Σύμβουλος Οικονομικός & Επενδύσεων 

 

 

 

Τηλ: 69344385081

E-mail: themisalatas@gmail.com

Web site: www.simpoliteia.gr

Facebook: www.facebook/Simpoliteia