ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Ξένια (Πολυξένη)

XENIA

Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναστηλωτική Τεχνολογία

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Ελεύθερος επαγγελματίας, μελέτη – κατασκευή – οικοδομικές άδειες (περίοδος 1989-1998 και 2003 – σήμερα)

Υπεύθυνη κατασκευών μεγάλου ιδιωτικού ομίλου (περίοδος 1998 – 2003)

Μελέτη- Κατασκευή Φάρου Τουρλίτη  Άνδρου με χορηγία κ. Αλέξανδρου Γουλανδρή

Συμμετοχή στο τέταρτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διάσωση της τεχνικής μας κληρονομιάς. Παρουσίαση του Φάρου Τουρλίτη. Οργανώθηκε από το TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς), Ελληνικό Τμήμα.

Εκλεγμένο Μέλος Συλλόγου Πολεοδομικής Αναβάθμισης  Μελισσίων

Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Ε.Ι.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Πραγματογνώμονας στην Εμπορική Τράπεζα

Συνεχής επιμόρφωση με διάφορες ημερίδες και σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα π.χ. βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ενεργειακή απόδοση κτιρίων, project management, επαγγελματική νομοθεσία, διαπραγματεύσεις  κλπ.

Ετήσια παρακολούθηση μαθημάτων διακόσμησης ιδιωτικής σχολής

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά