ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ Άγγελος

Aggelos PragiatisΔικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων (MSc in Business, ALBA Business School).

Σημαντική είναι η επαγγελματική του δραστηριότητα ως δικηγόρου και ως νομικού συμβούλου φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ), καθώς και του ιδιωτικού τομέα.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Την περίοδο 2006-2010 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Αθλητικής Επιχείρησης Μελισσίων (ΔΑΕΜ) και μέλος της Επιτροπής Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Μελισσίων.